Veger

Foto: DMT Alvdal

Vakttelefon 62 48 80 05. Det er døgnkontinuerlig beredskap i kommunen.

Ved forespørsler om kommunale veger, ta kontakt med enhet kommunalteknikk:
Formann uteavdeling Raymond Gustu.

Det kommunale vegnettet i Alvdal er totalt 6,6 km. Enkelte vegstrekninger i sentrum har fast dekke, resten har grusdekke. I tillegg er det 5,9 km gang/sykkelvei/fortau.

 
Vedlikehold av det kommunale vegnettet omfatter brøyting, strøing, skraping, kantrydding, rydding m.m.
 
Kommunen administrerer selv både sommer- og vintervedlikehold. Det innføres telerestriksjoner på kommunale veger etter behov.
 
Kommunens vegmyndighet er lagt til enhet plan/utvikling ved enhetsleder Trine Økseter Knudsen.
(avkjøringstillatelser, dispensasjoner fra byggegrense mot veg, søknader om bompengesatser m.m.)

Kommunale vegstrekninger

Følg denne lenken for å se kart med oversikt over kommunale veier og gang- og sykkelveier  (PNG, 760 kB)

(Blå linjer markerer kommunale veier, røde linjer markerer gang- og sykkelveier)

Strekning

Veglengde (m)

Bruksklasse sommer

Bruksklasse vinter

Maks vogntoglengde

FV 691 Krokmogjelen-RV3 Cirkle  K

840

T10

10

18,75

Thorsheimvegen

630

T8

10

18,75

Randmælsvegen

920

T8

10

18,75

Sjulhusjordet

260

T10

10

18,75

Müllergata-Sjulhusjordet-Kvebergsveien

3200

T10

10

18,75

Steigjelen

260

BK10/50

10

18,75

Steia

200

BK10/50

10

18,75

SUM

6660