Integrering, inkludering og gratis utlån av utstyr

Alvdal kommune og Alvdal idrettslag har samarbeidet og finansiert en prosjektlederstilling på Steimoegga. Stillingen skal jobbe med folkehelse, integrering, inkludering, og å fjerne økonomi som en barriere for deltakelse i idretten gjennom “Sammen for rett aktivitet for alle”. Stillingen er satt av Tommy Espeland. Prosjektet er foreløpig finansiert av begge parter frem til nyåret, men ønske er å få til finansiering i en prosjektperiode på fire år av gangen. 

Hovedmålet for prosjektet er å kunne gi flyktninger, tilflyttere og alle familier gode aktivitetstilbud, i et miljø som skal oppleves trygt og inkluderende uansett bakgrunn. 

Gjennom prosjektet ønsker Alvdal idrettslag å styrke mulighetene for at alle barn og unge kan ta del i en eller flere av sine aktiviteter. Vi ønsker at økonomi ikke skal bli en barriere for deltagelse. Dette skal være et tilbud til alle. 

Utlån av utstyr.

Kommunen og idrettslaget har gratis utlån av utsyr til idrett og friluftsliv av ulike slag. Dette skal nå samles på Steimoegga og kan lånes ut der av Tommy. 

Det skal være enkelt å leie og levere tilbake. Utstyret kan lånes for kortere eller lengre tid. Utvalget av utleieutstyr skal bli bedre. Man kan leie alt fra komplett skiutstyr - til lavvoer, soveposer og hengekøyer. 

Liste over utstyr kan du se på Alvdal idrettslag sine sider her

Det vil bli faste åpningstider på ettermiddag/kveld mandager og torsdager kl. 16.30- 19. Men det vil også være mulig å ta kontakt for utlån på andre tidspunkter. 

Kontaktinformasjon: tommy.espeland@alvdalil.no  tlf: 979 79 557

Informasjon om ordningen ligger på kommunens hjemmeside.