Nytt regelverk for strømstøtte for frivillige organisasjoner

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner.

I første tilskuddsperiode desember 2021–mars 2022 ble tilskuddsordningen forvaltet av kommunene. Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen til og med mars 2023, og har vedtatt en ny forskrift for fordelingen av tilskuddet. I perioden april 2022–mars 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Les mer ved å følge denne lenken fra regjeringen

Du finner også informasjon på denne lenken fra lotteri og stiftelsestilsynet

Søknadsskjemaet for april–juni åpner tidligst medio august.