Kulturarv og museum

Foto: DMT Alvdal

Husantunet

Husantunet

Husantunet i Alvdal er et av landets best bevarte gardsanlegg fra før 1850, og er nå en del av Alvdal Museum. Beliggenheten med hus og tun er typisk for en mellomstor gard i Nord-Østerdalen i tidsrommet 1650 til 1850. Husantunet inneholder 18 hus med forskjellige funksjoner og de fleste står på sin opprinnelige plass.

Du kan lese mer om Husantunet ved å klikke her.

Nyhus garveri

Nyhus garveri, som var i virksomhet fra 1860-åra og til sist på 1950-tallet, representerer overgangen fra heimehåndverk til spesialisert håndverksbedrift. Garveriet er fullt utstyrt med redskap og inventar, og er nå en del av Alvdal Museum.

Garving

Garving betegner prosessen med bearbeiding av skinn og huder, en omstendelig prosess, bl.a. avhengig av rikelig tilgang på vatn. Nyhus ligger i så måte gunstig til ved Kvernbekken. På Nyhus ble det utført leiegarving. De som leverte inn skinn var for det meste bønder som slaktet sjøl og fikk garvet lær for egen husholdning. Men Nyhus garveri spesialiserte seg også på produksjon av reip.

Drifta

Drifta i garveriet kom trulig i gang på slutten av 1860-åra med gardbrukeren Ole Simensen Nyhus som den første garveren. Garveriet holdt virksomheta i gang til slutten av 1950-åra, og mens aktiviteten var på det største hadde garveriet fire ansatte og helårsdrift. Det ble garvet 3-400 huder årlig.

Garveriet ble ikke avviklet, døra ble bare stengt da den siste garveren var kommet godt over aldersgrensa. Derfor er garveriet fullt utstyrt med redskap, halvfabrikata og ferdige varer.

 

Lovise hytte

Lovise hytte er et av regionens mange kulturminner knyttet til bergverkshistoria. Elveforbygning etter gammel modell ved Lovise hytte.

Du kan lese mer om Lovise hytte ved å klikke her

Heistårn ved St. Thomas gruve

Ved St. Thomas gruve finnes det eneste byggverket som står igjen etter gruvedrifta i Tron-området. Det er et heistårn over ei ca. 60 meter dyp sjakt.

I bunnen er det drevet ganger på ca. 20 meter (feltort) i tre retninger. Drifta her pågikk i siste del av 1880-årene av Tronsli Grubebolag, og av A/S St. Knut i 1907 og et par år fremover. Heistårnet ble restaurert i 1993

Kontakt

Janne Kjeldsen
Stabs- og organisasjonsleder
E-post
Mobil 90 76 40 55