Plassen barnehage

Plassen barnehage ligger i grenda Plassen, og fra 2019 overtok barnehagen lokalene etter Plassen skole. Barnehagen har store inne- og uteområder som de benytter. I tillegg har vi opparbeidet oss et område i skogen som vi kaller venneskogen. Her har vi bl.a ulike lekeapparater, lavvo og bålplass som vi benytter oss ofte av.

I Nærheten har vi gårder vi besøker, nærbutikk, industriområde med laftebedrifter, bilforretning/verksted, innkjøpslag, veterinærkontor m.m.

Hele nærmiljøet er i daglig bruk til læring, erfaring og opplevelser.

Plassen barnehage har fire avdelinger.

  • Ludvig 1-2 år (tlf. 969 44 891)
  • Solan 2-3 år (tlf. 458 76 138)
  • Soline 3-4 år (tlf. 969 44 891)
  • Reodor 4-6 år (tlf. 458 76 136)

Barnehagen er åpen 5 dager i uka fra kl. 0645- kl.1630

Styrers tlf. 477 91 515

Mer informasjon om Plassen barnehage finner du her

Kontakt

Janne Kjeldsen
Enhetsleder Alvdal barnehage
E-post
Mobil 907 64 055
Marianne S. Dahlstrøen
Pedagogisk leder
E-post
Mobil 477 91 515