Innbyggere som bryr seg

Hva skjer hvis jeg bryr meg? Hva kan jeg gjøre –og hvordan?

Alvdal Kommune skal være en god kommune med trygg oppvekst for alle. Alle barn har rett til å være trygge og ha det de trenger. Vi vet at voksne som bryr seg om et barn eller ungdom som har det vanskelig, kan være avgjørende for hvordan det går med barnet i fremtiden.

De fleste er redde for å blande seg i andres saker. Både fordi vi er redde for å ta feil, bli involvert i mer enn vi kan håndtere og for konsekvensene i form av å bli møtt med aggresjon, trusler eller å ødelegge vennskap. Men likevel er det viktig å bry seg, du kan være den ene viktige som kan hjelpe barnet ut av noe ugreit! 

Hvis du kjenner på en uro ovenfor et barn, ungdom eller en familie kan du ta kontakt med Helsestasjon, Skolehelsetjenesten, Alvdal Ungdomsskole, Alvdal Barneskole, Alvdal Barnehage eller der hvor barnet eller ungdommen har en tilknytning hvor du kan sette ord på det du føler. Se kontaktinfo i tabellen lenger ned. Hvis du ikke vet hvor barnet har en tilknytning ta uansett kontakt med en av tjenestene og de vil hjelpe deg videre. 

  • NB! Er det mistanke om vold eller overgrep skal man kontakte barneverntjenesten eller politiet direkte.

 

Det er viktig at man bryr seg. Her er noen tips:

  • Si alltid hei til barn og unge i nærmiljøet; se dem gjerne inn i øynene og bruk navnet deres om du vet det.
  • Snakk med barn du omgås om positive ting. Det legger grunnlag for tillit og gir dem mulighet for å ta opp problemer.
  • Benevn gjerne følelser: ”Du ser så glad ut i dag”, ”Jeg ser du er lei deg”.
  • Grip inn hvis du ser noe ugreit, ikke stå å se på eller bare gå forbi
  • Snakk med betrodde andre om dine observasjoner hvis du er urolig, hvilke tegn du ser og hvilket dilemma du står i.

Det krever ei hel bygd for å oppdra et barn.

Sammen for Alvdal  

 

 

Barnevernlederens beste råd dersom du er bekymret for et barn

 

Filmer til ettertanke: 

Voksne skaper vennskap

Noen løser lite, det er sammen vi kan gjøre mye 

 

Trivselsregler