Alvdal ungdomsskole

 - en trygg, skapende og framtidsretta læringsarena for alle!

Kontakt

Erik Vangen Jordet
Rektor Alvdal ungdomsskole
E-post
Mobil 996 05 250
Anne Berit Pedersen
Sekretær
E-post
Telefon 62 48 91 70

Adresse

Alvdal ungdomsskole,  Grindegga 26, 2560 Alvdal