Er du urolig for barn, ungdom eller en familie?

​I Alvdal Kommune har vi utarbeidet en modell som skal hjelpe oss i arbeidet med bedre tverrfaglig innsats (BTI). Det skal bidra til bedre oppvekstvilkår for barn og unge, og sikre et godt samarbeid med deres foresatte ved at tjenestene arbeider godt sammen på alle nivå.

Målet vårt er å forebygge, oppdage og sette inn riktig tiltak til barn, unge og familier som det er knyttet en uro til. Første steg i dette er arbeidet er å ta tak hvis vi har fått en uro. Følg veilederen nedenfor. 

ER DU BARN ELLER UNGDOM? 

 

Uroer du deg for en nabo, venn, en på laget eller trenger du noen å prate med? 

 

Jeg har det ikke så bra selv 

Har en venn som ikke har det bra

Astrid Gunnes Mjøen

 

ER DU EN INNBYGGER MED EN URO? 

 

Uroer du deg for et barn/ungdom, familie, venn eller nabo? 

 

Klikk her: 

Innbyggere som bryr seg

Astrid Gunnes Mjøen

 

ER DU ANSATT I KOMMUNEN?

 

Er du urolig for hvordan et barn eller en ungdom har det på skolen, i barnehagen, hjemme eller på fritiden? 

 

Klikk her for å komme til handlingsveilederen:

Urolige ansatte i skole og barnehage

 

Urolige ansatte i enhet helse og NAV

Astrid Gunnes Mjøen

 

HVA ER BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS?