Alvdal barneskole

15. oktober 2018 ble alle kommunens elever på 1.-7.trinn samlokalisert ved Alvdal barneskole. Barneskolen er en del av flerbruksanlegget Sjulhustunet der man også finner Alvdalshallen, Alvdal kulturskole, Kulturstua og Alvdal Friskliv.

Alvdal barneskole har (aug.21) 236 elever og ca. 30 ansatte i ulike stillingsstørrelser. Både administrasjon, lærere, fagarbeidere, merkantil og vernepleiere har sin arbeidsplass her.  Skolebibliotekaren er her fast hver tirsdag og fredag. Helsesøster er tilstede hver mandag og torsdag mellom 0800-1300. Skolen har tett samarbeid med PPT, og de har faste besøksdager ved enheten.

Alvdal barneskole ligger litt sør for kommunesenteret Steia på østsiden av jernbanen. Anlegget er fint plassert med skogen som nærmeste nabo. Alvdal ungdomsskole og svømmehall ligger i kort gangavstand på vestsiden av jernbanen.  Det nye anlegget gir skjermede og sonedelte uteområder som innbyr til ulik aktivitet. Skoleområdet skal være trafikksikkert, og det er etablert klare gangsoner som styrer trafikken av myke trafikanter til og fra busser og drosjer.

Skolen har fleksible og robuste romløsninger som skal gi likeverdige elevarealer med gode

dagslysforhold for alle årstrinn. Arbeidsplasser for lærere og administrasjon er samlet nært personalrom og undervisningsarealer. Anlegget totalt gir rom for sonedeling for fleksibel kveldsbruk.

 

Kulturstua med sitt amfi rommer samtlige elever og ansatte. Denne delen med tilliggende rom for kulturskolen, har det meste av fasiliteter for div. arrangement og er et stort løft både for skolen og for bygdas kulturliv for øvrig. 

Alvdalshallen benyttes til fysiske aktiviteter både i skole og sfo. Hallen er dimensjonert som håndballhall med spilleflate 25x45 m. Her er det full aktivitet i regi av Alvdal IL fra skoledagens slutt og utover hele kvelden. Kommunens kulturkonsulent koordinerer bruken av hall og kulturdel.

Skolefritidsordningen har ca. 50 tilmeldte fra 1.-4.trinn. Sfo har åpningstider fra 0645 – 1645. Sfo er åpent i skolens høst- og vinterferie samt fire uker om sommeren. Det søkes særskilt for disse ukene. Ansatte i sfo jobber også i skole. Ida Østmoløkken Samuelshaug er daglig leder. Se for øvrig Vedtekter for skolefritidsordningen (klikk her).

 

Elevråd

Elevråd Alvdal barneskole 2022/2023

Ansvarlig lærer: Elin Gjerdet

Medlemmer

Håkon Ligård, 7. trinn:  Leder                                                                                                                                                                                                                           

Maja Gjermundshaug 7. trinn : Nestleder

Linus V. Heggset 6. trinn

Vilde Cothren Sand 6. trinn

Bendik Ledang Åsen 5. trinn

Emilia Øien Trøan 5.trinn

 

 

FAU - Alvdal barneskole

FAU for skoleåret 2022-23 ved Alvdal barneskole:

  • Leder: Anita Neslund
  • Nestleder: Håkon Esten Steimoen
  • Sekretær: Marit Bangen Johnsen

Øvrige medlemmer: Erling Strålberg, Jan Erik Reinertsen, Henriette Søberg Nytrøen, Hege Nordmoen

Samarbeidsutvalget: Leder og nestleder

Skolemiljøutvalget: Leder og nestleder

17.maikomitèen, fellesarrangement: 

Skolebiblioteket på barneskola

Følg denne lenken for å se hvilke bøker som finnes på skolebiblioteket på barneskola:

 

eTavle, Visma flyt skole / It´s learning og appen "Min Skole"
Permisjon og fravær

Følg denne lenken til søknadsskjema for permisjon fra pliktig undervisning i Visma Flyt Skole

 

Skolehelsetjenesten
Tannhelsetjenesten
FUG foreldreutvalget
Barneulykkeforsikring

Følg denne lenken for å se mer om barneulykkeforsikring (PDF, 734 kB)

 

Kontakt

Janne Midttun
Ass. rektor/enhetsleder
E-post
Telefon 62 48 90 72
Mobil 48 22 56 72
Gerd Marie Gjermundshaug
Sekretær
E-post
Telefon 62 48 90 70
Mobil 99 73 46 45
Unni Bjørkedal
Enhetsleder/rektor
E-post
Telefon 62 48 90 72
Mobil 99 03 47 98
SFO Il tempo
Telefon 47 47 73 15

Adresse

Sjulhusveien 94

2560 Alvdal