Jeg har det ikke så bra...

 

Hvis du ikke har det bra hjemme eller på skolen og ikke tør å snakke med foreldrene dine om det, er det riktig og viktig å fortelle dette til andre voksne. Det er mange voksne som bryr seg. 

Andre voksne å snakke med

  • læreren
  • helsesykepleier på skolen
  • treneren eller leder på klubben
  • naboen
  • foreldrene til en venn

Tør du ikke snakke med voksne du kjenner?

Er du redd for hva foreldrene dine vil si eller gjøre når de får høre at du har snakket med andre om det som skjer hjemme? Kanskje blir de sinte eller skuffet? Kanskje de straffer deg? Eller kanskje er du redd for at du ikke får bo hjemme lenger?

Hvis du ikke tør å snakke med voksne du kjenner, kan du ringe noen for å fortelle hvordan du har det. Alle som arbeider med barn og unge har taushetsplikt. Det vil si at det du forteller ikke blir sagt til noen andre uten at du vet hvem som får informasjon og hvilken informasjon som blir gitt. Den voksne vil  ikke snakke med dine foreldre, eller med andre i kommunen, om det dere har snakket om uten at du vet om det.

Musikkvideo om alarmtelefon 116 111

Film om hva du kan snakke med helsesykepleiere om