Aktuelt

Tillatelsene for leiekjøring med snøskuter har nå gått ut, og det er ny søknadsrunde for leiekjøring i perioden 2022 – 2024. Søknadsfrist: 15. Oktober 2021.

Søknad skal inneholde navn på søker og eventuell reservesjåfør, samt registreringsnummer på snøskuter Søknadsskjema finnes elektronisk på kommunens hjemmeside.

Søknad sendes elektronisk eller pr. post til Alvdal kommune, Servicetorget, Gjelen 3, 2560 Alvdal eller på e-post til postmottak@alvdal.kommune.no

Her finner du elektronisk søknadsskjema og mer om motorferdsel i utmark 

Folkehelseinstituttet har nå gått ut med at det skal tilbys en tredje vaksinedose til pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar.

De dette gjelder vil få et brev fra spesialisthelsetjenesten, hvor pasientansvarlige lege har tatt denne vurderingen.

I brevet vil dere få beskjed om å ta kontakt med vaksinekontoret der dere bor. Dere tar da kontakt på telefon 62 48 91 00.

Fra og med uke 38 vil kommunalteknikk igangsette opprustingsarbeider av Thorsheimveien fra avkjøring til Brenna frem til kryss der Thorsheimveien og Randmælsveien møtes.

Vi nærmer oss slutten av vaksineringen av den voksne befolkningen, og det er usikkert hvor lenge vi har tilgang til å bestille vaksiner utover høsten.

Vi oppfordrer derfor alle så langt det er mulig til å møte til oppsatt vaksinetime for å få dose 2. Dersom noen ennå ikke har fått 1.dose, må vaksinasjonsteamet kontaktes så fort som mulig da vi ikke kan garantere hvor lenge vi har tilgang til vaksiner.

Alvdal kommune har kun mottatt vaksinen til Pfizer.

I uke 36 fikk årsmodellene 2004/2005 tilbud om koronavaksine. Det jobbes nå med planlegging av vaksinasjon av 12-15-åringer. Parallelt med dette er det fortsatt noen som får 1. og 2.dose ukentlig. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok formannskapet i Alvdal, den 09.09.2021 i sak 63/21 å legge Detaljreguleringsplan for Paureng næringsområde, Plan-id 202001 ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å stadfeste dagens situasjon for Paureng næringsområde.

Planområdet er på ca. 194 daa, og ligger langs Rv. 3, ca. 6 km nord for Alvdal sentrum, Steia. 

Høringsdokumentene kan du lese ved å følge denne lenken 

Det blir drop-in vaksinering torsdag 09.09.21 for årskullene 2004 og 2005.

Vaksineringen vil foregå på Aukrustsenteret fra kl 11-14.

Det er viktig at alle som ikke har fylt 16 år, har med seg skriftlig samtykke fra begge foresatte. Samtykkeskjema finner du her. Samtykkeskjema (PDF, 209 kB)

Vi minner om at vi har ekstra åpningstid for forhåndsstemming torsdag 26. august. Forhåndsstemming foregår på kommunehuset og er åpent fram til klokka 18.00 denne dagen. 

Det er også mulig å forhåndsstemme lørdag 4. september mellom klokka 11.00 og 14.00.

Alle andre hverdager kan du stemme mellom klokka 09.00 og 15.00.  

Alvdal kommune driver nå og fremskynder innkalling til dose 2. Vaksineringen foregår ukentlig på onsdager. Det er ikke anledning til å få vaksine på andre dager.

Til studenter: Det er viktig at du gir beskjed dersom du ikke skal benytte den timen du har fått her til dose 2.  Studenter tilbys dose 2 i studiekommune men kan velge om de vil vaksineres der eller i hjemkommunen. Send navn og fødselsdato til tlf. nr: 47452238 ved behov for endring/ avbestilling så tidlig som mulig.

Grunnskolen i Alvdal starter mandag 16.august kl. 0830.

1.trinn møter kl. 0900. 

Velkommen til nytt skoleår!