Aktuelt

Regjeringen har lagt fram noen endringer i anbefalinger og regler som gjelder for hele landet. Alvdal kommune følger disse. I hovedsak er nå tiltakene slik de var før påske (25. mars)

Alvdal kommune er fortsatt i gang med å vaksinere gruppe 4 i vaksineprogrammet. gruppe fire er personer i aldergruppen 65-74 år, og personer i alderen 18- 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Pr i dag er litt over 600 doser satt i Alvdal. 

En person på gjennomreise har testet positivt for covid-19. Vedkommende var innom Shell i Alvdal.

Vi ber derfor om at alle som var innom Shell i Alvdal tirsdag 6. april mellom klokka 1900 og 2000 er ekstra oppmerksomme på eventuelle symptomer på korona, og har lav terskel for å ta kontakt for testing.  

Husk søknadsfristen for Sommer-SFO og SFO skoleåret 2021/2022: 20. april 2021. 

Du kan søke ved å følge denne lenken.

På grunn av nasjonale føringer for smittevern vil det være begrenset tilgang for publikum til kommunehuset og noen andre tjenester.

 

Regjeringen la den 23. mars fram nye retningslinjer. Disse gjelder fra torsdag 25. mars klokka 00.00, og inntil videre. Tiltakene vil bli vurdert på nytt innen 12. april.

Detaljregulering for Paureng næringsområde, Plan-ID 202001

I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 har Alvdal kommune, formannskapet, fastsatt  planprogram for Paureng næringsområde, Plan-ID 202001, datert 12.02.2021.

Planprogrammet ble vedtatt den 11.03.2021, sak 14/21.

Følg denne lenken for å lese hele kunngjøringen og plandokumentene

Uvirkelig, sier vi. Jo, det har vært det, uvirkelig. De store utfordringene og forandringene vi har stått ovenfor så vi ikke komme. Mange har slitt på forskjellig vis. Bedrifter mister grunnlaget sitt. Ikke alle håndterte hjemmeskole eller hjemmekontor. Beboere på institusjon har sittet uten kontakt med omverdenen. Kulturlivet ble satt på pause, idretten ble satt på pause. Besteforeldre får ikke treffe barnebarna på lang tid. Lista over forandringer er lang.

Kommunelegen i Alvdal ønsker å presisere at vi følger nasjonale anbefalinger når det gjelder vaksinering med Astra Zeneca-vaksinen.

Det vil si at vi stoppet vaksinering med dette produktet torsdag 11. mars, og vil ikke bruke denne vaksinen før helsemyndighetene har tatt en beslutning vedrørende videre bruk.

Kommunelegen vil samtidig presisere at meldinger om alvorlige bivirkninger fortsatt gjelder en veldig liten andel, sett i forhold til det store antallet doser som er brukt. Det er satt i overkant av 100 000 doser av Astra Zeneca så langt i Norge.  

At denne vaksineringen nå stoppes må sees på som et tiltak fra nasjonale myndigheter for å skaffe seg så godt kunnskapsgrunnlag som mulig for å fatte en beslutning om man skal starte opp igjen eller ikke.

Vaksineringen går framover, og per i dag er det 198 alvdøler som har fått første dose. 109 har fått to doser og er dermed fullvaksinerte. 

Kommunen følger nasjonale føringer for prioriteringer av vaksiner.