Aktuelt

Savalen fiskeforening søkte 18.06.18 om endring i lokal forskrift for motorferdsel i vann og vassdrag i Alvdal og Tynset kommuner. 

Formannskapet vedtok 2. april at saken legges ut til høring.

Høringsfrist er 1. juni 2020.

Følg denne lenken for å se høringsdokumentet

I kveld kl. 19.00 sender Nasjonalbiblioteket et foredrag om Kjell Aukrust. 

Kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal har samarbeidet om en felles veteranplan. Med veteran menes det personellet som har deltatt i militære operasjoner i inn- og utland.

Målet med planen er at kommunene på en bedre måte skal anerkjenne, ivareta og følge opp våre veteraner. Planen sendes nå ut på høring. Høringen sendes spesifikt til Nord-Østerdal forsvarsforening og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). For øvrig legges høringen ut på kommunenes hjemmesider slik at de som ønsker kan gi innspill til planen.

Alle høringsdokumentene finner du ved å følge denne lenken