Aktuelt

En person på besøk i Alvdal har testet positivt for covid19. Vedkommende er rutinemessig satt i karantene. 

Smittevei er foreløpig ukjent, men smittesporing pågår fortsatt. Så langt ser det ut til å være liten sannsynlighet for smittespredning i Alvdal. Det er heller ingenting som tyder på at det er sammenheng med smitteutbruddet i Trøndelag. 

Vi minner om at alle, uavhengig av dette,  fortsatt må ha lav terskel for å teste seg ved minste tegn til symptomer.

Vi har startet med vaksinering av gruppe 10, aldersgruppa 18-24 år og 40-44 år.

De som ikke har fått innkalling fra gruppe 9, 45-54 år må ta kontakt.

Vi setter 66 doser i uke 28, hvorav 37 går til 1.dose.

  • Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober
  • Søknadsfristen er forlenget til 15. november

På grunn av ferieavvikling vil det være noe redusert åpningstid på sentralbord og i publikumsmottak i sommer. 

Åpningstider er fra 0900 til 1400 i tidsrommet 1. juli til 6. august.

I uke 26 starter vi med å vaksinere gruppe 9, det vil si aldersgruppen 45-54 år. Det vil bli satt 108 vaksinedoser denne uka.

Kommunene har fått anledning til å avsette 10 % av vaksinedosene til helsepersonell, samt ansatte i barnehage og skole. Helsepersonell skal prioriteres først.

Du vil få sms eller bli oppringt når det er din tur. Det er viktig at du tar kontakt så fort som mulig dersom timen du får ikke passer.

Det vil bli redusert tilgjengelighet på Alvdal legekontor sommeren 2021 grunnet ferieavvikling og redusert legebemanning. 

Fra og med mandag 28. juni til og med 15. august vil det ikke være mulighet for å bestille:

  • helsesjekker
  • førerkortvurderinger 
  • diabeteskontroller
  • andre kontroller.

Det åpnes kun for øyeblikkelig hjelp. Vi beklager ulempen dette medfører for pasientene, men vi har dessverre ikke kapasitet til mer i sommer.

Vi er ferdige med gruppe 8 i vaksineringen, dvs. de født mellom 1957-1966. Skulle det likevel være slik at noen i denne gruppa ikke har fått innkalling ber vi dere ta kontakt.

Vi er nå i gang med gruppe 9, de født mellom 1967-1976.
I uke 25 settes det 114 doser

Interkommunal "Koronatelefon" er stengt i perioden 21. juni til 13. august. Du kan få svar på spørsmål ved å ringe helsedirektoratets nasjonale informasjonstelefon.

Tlf: 815 55 015. Hverdager 08.00-15.30

På grunn av intern opplæring blir sentralbordet i kommunen stengt fram til klokka 10:00 fredag den 18. juni. 

Formannskapet i Alvdal vedtok den 10.06.2021 å legge detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend ut til høring og offentlig ettersyn.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et høystandard hytteområde med 120 hytter. 
Planområdet ligger 3,5 km fra Steia, på Østkjølen mot Tylldalen. Området er på ca. 900 daa.

Frist for å komme med merknader til planen er 6. august 2021.

Følg denne lenken for å lese hele høringen.