Aktuelt

Den siste fintellinga er nå ferdig. 

Følg denne lenken for å se hvem som fikk plassene i kommunestyret

Alvdal kulturskole tilbyr gitarkurs for voksne høsten 2019.

Etter innsigelser fra blant andre NVE, ser det ikke ut til at det kan fattes vedtak om detaljreguleringsplanen for Steimosletta innafor den planlagte tidsramma. 

Det er funnet døde harer i flere kommuner i Nord-Østerdalen. Bla i Alvdal. Vi ber derfor folk om å ta nødvendige forhåndsregler, for å unngå smitte.

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet 06.06.19  å sende detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest, Plan-ID 201205-del 3, på høring og offentlig ettersyn.

Følg denne lenken for å lese hele høringen

Detaljregulering for Steimosletta, Plan-Id 201804, legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med detaljreguleringen er å åpne for detaljvarehandel på allerede regulerte arealer.

Følg denne lenken for å lese hele høringen.

Biblioteket har litt andre åpningstider i uke 23 enn ellers. 

Ungdomsgruppe i sang!

Er du mellom 12 og 19 år og har lyst til å synge sammen med andre ungdommer, er dette noe for deg!