Aktuelt

Det er ingen nye smittede i Alvdal.

Vi forventer de 10 første vaksinedosene tirsdag 5. januar. Vaksineringen vil starte torsdag 7. januar, og de første som får vaksinen vil være blant beboerne på Solsida.

Regjeringa har kommet med nye anbefalinger og smitteverntiltak. Disse skal gjelde fra 4. januar 2021 til 18. januar 2021.

Nedenfor finner du konkrete tiltak som Alvdal kommune iverksetter. De generelle tiltakene fra regjeringen følger deretter.

Hele bygda er i sjokk og sorg. Når en ungdom går bort på denne måten blir vi alle veldig sterkt preget.

Tilbake står familien i bunnløs sorg. Og en stor venneflokk har mistet en kjær kamerat i Andreas.

Tilbake står vi også med flere spørsmål enn svar.

Familien trenger at vi alle slår ring rundt dem. Og for mange ungdommer er dette det første møtet med en slik sorg. Vi som foreldre må være ekstra rause i denne tiden. Ungdommene trenger oss, men de trenger også hverandre. Kommunen bidrar med støtteapparat, men nå er vi alle medmennesker.

I respekt for Andreas, familien og vennene ber jeg bygdas innbyggere om å droppe fyrverkeriet denne nyttårsaftenen. La oss heller tenne lys til minne om Andreas.

 

Mona Murud, Ordfører

Kommunens kriseteam er tilgjengelig hvis du trenger noen å snakke med etter Andreas Tveråen`s bortgang. 

De kan kontaktes på telefon 48 89 32 70

Du kan også kontakte legevakta på telefon 116 117

Det er nå bekreftet et nytt smittetilfelle i Alvdal. Altså er det nå til sammen to personer som er har fått påvist covid-19 i kommunen.

Begge er i samme familie og de har vært i isolasjon siden 23. desember.

Det er fortsatt svært lav risiko for smitte til andre personer.

Det vil bli arrangert en samling for ungdommen etter Andreas Tveråen`s bortgang. Dette blir utendørs på Steimoegga onsdag 30. desember kl. 13.00 – 15.00. 

Det er viktig å vise omsorg, ta vare på hverandre, treffes og å ha noen å snakke med. Det vil være personell fra helse og kriseteam til stede.

Det vil bli tilrettelagt for å ivareta nødvendig smittevern. De som ikke føler seg friske, eller på annen måte føler seg utsatt for smitte, ber vi om forståelse for må bli hjemme.

På samme tidspunkt vil det være samling for elever i Andreas sin klasse på Nord-Østerdal videregående skole.

Den 23. desember ble en person bekreftet smittet med coronavirus i Alvdal. Det er ingen nye smittede i Alvdal pr i dag, 29. desember. 

Vedkommende som er smittet ble smittet av en person som kom på besøk fra Oslo.

Vi har svært god kontroll på nærkontaktene til den smittede og forventer ikke at flere blir smittet.

Med hilsen
Håkon Spæren Henningsen
Kommunelege 1

Når det gjelder koronatesting på helligdagene og i nyttårshelga så løses dette ved interkommunalt samarbeid.

Alle som trenger koronatest på helligdagene og i nyttårshelga må ringe legevaktsentralen på tlf 116 117. Ingen testing på kun oppmøte.  

Det blir testing 26.desember kl 09.00 -12.00 og 2.januar kl 09.00 -12.00. Testingen vil skje på Tynset.

Ved andre spørsmål når det gjelder korona, må innbyggere ringe koronatelefonen 90147166 mellom kl 08:00- 15:30 på hverdager.

Alvdal kommune har fått tildelt kr. 1.264.420 i ekstraordinært tilskudd til kommunale næringsfond. 

Midlene skal forvaltes i tråd med den statlige forskriften: "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet"  

Kort om ordningen: 

  • Tilskuddet kan gis til bedrifter eller andre næringsaktører
  • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50%, og aldri over 75%
  • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomisk vansker"
  •  Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset
  • Betydningen av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges
  • Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra 15. august.

I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på: 

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
  • I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet
  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

For spørsmål om midlene og utlysingen - ta kontakt med rådgiver næring/landbruk i Alvdal kommune, Ole Sylte Heggset på E-post: ole.sylte.heggset@alvdal.kommune.no / tlf. 90 92 92 30 .

Servicekontoret i Alvdal kommune formidler også spørsmål - deres kontaktdata er: postmottak@alvdal.kommune.no / tlf. 62 48 90 00