Aktuelt

14.08.2020

Servicekontoret er nå åpent mandag til fredag fra kl. 09.00 - 15.00.

For familier med lav inntekt.

Gjelder fra 01.08.2020

I medhold av plan og bygningslovens § 10-1 vedtok Formannskapet i Alvdal 11.06.2020 i sak 39/20 å legge forslag til Kommunal Planstrategi 2020-2023, ut til høring og offentlig ettersyn.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.   

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.  
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.  
Søknadsfristen er 15. september.  

På hjemmesida til FIAS kan du finne svar på mange spørsmål om det.

Følg denne lenka til vanlige spørsmål på FIAS sin hjemmeside

Fra mandag 22.06.2020 har vi ny telefontid på legekontoret.

Telefonen er åpen fra kl 08.30 – kl 11.30 alle dager unntatt tirsdager.

Tirsdag er det åpent fra kl 09.00 – kl 11.30.