Aktuelt

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom med koronavirus får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid

Det er stor aktivitet på Alvdal frivillighetssentral for tida, og mange er engasjert i aktivitetene som foregår der. Men det betyr ikke at de ikke ønsker flere velkommen. De har plass til flere frivillige, og ønsker du å vite litt mer om det å være frivillig, eller få innblikk i aktivitetene som skjer på frivillighetssentralen,  ta gjerne kontakt på epost: post@alvdal.frivilligsentral.no eller ring 90 89 25 17. Du kan også ta en titt på Alvdal frivillighetssentral sine hjemmesider

Her er konkurransegrunnlag for veterinærvakt for Alvdal og Folldal kommuner for perioden 01.01.2023* til 31.12.2025 (*Startdato for avtalene avklares ved tidspunkt for inngåelse).

Les hele dokumentet ved å følge denne lenken.  (PDF, 413 kB)

Fyringssesongen for 2022/2023 er for fult i gang. Høye strømpriser og lave temperaturer øker behovet for vedfyring i ovn og peis, og flere vil fyre mer med ved enn tidligere. Med dette øker også antallet pipebranner. Dette bekymrer oss.

Siden 2010 har det vært registrert over 9000 pipebranner i Norge, og tallene fortsetter å øke. I 2021 var det registrert rekordhøye 1650 pipebranner på landsbasis, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I Midt- Hedmark Brann- og redningsvesen er det hittil i år registrert 43 pipebranner. Det er en dobling fra tidligere år. Tallene er også trolig enda høyere, fordi mange ikke oppdager at de har hatt en pipebrann før etter skorsteinen er blitt inspisert av en brannforebygger (tidligere kalt feier).

En pipebrann kan være ødeleggende for skorsteinen, og kan i verste fall utvikle seg til en boligbrann.

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har kommet med følgende råd om hvordan man kan unngå pipebrann. 

Alvdal kommune har påtatt seg å bosette personer som har flyktet fra krigen. Selv om vi har kommet langt med bosettingen, så er det fortsatt behov for utleieboliger. Også fordi det fortsatt ankommer nye flyktninger til landet. Har du en egnet utleiebolig, håper vi du vil gi beskjed til Alvdal kommune.

Regjeringen åpner nå opp for oppfriskningsdose av koronavaksine til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Du kan få denne vaksinen på Huset Aukrust onsdag 14. desember mellom klokka 14.00 og 17.00. Vaksinen er gratis. 

Timebestilling er ikke nødvendig. Bare møt opp. 

Brev om vannmåleravlesning skal nå være kommet i postkassa di. Fristen for å levere er 2. januar 2023.

For å levere vannmåleravlesning har du to muligheter:

  1. Følg lenken under til et elektronisk skjema som du kan sende direkte fra pc, nettbrett eller mobil. Noen av opplysningene du trenger vil du finne i brevet du mottar fra kommunen.
  2. Du kan også fylle ut svardelen på brevet du mottar, og sende eller levere denne til kommunen.

Elektronisk skjema for vannmåleravlesning

Formannskapets forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 er nå lagt ut på høring.

Her kan du lese forslaget:    https://pub.framsikt.net/2023/alvdal/bm-2023-bud_23_26_formannskap/

Kommunestyret skal behandle budsjettforslaget torsdag den 15. desember 2022.

Frist for høringsinnspill er tirsdag den 13. desember 2022 kl. 12.
Høringsinnspill sendes til postmottak@alvdal.kommune.no. Merk gjerne med “Høringsinnspill til budsjett og økonomiplan”. Høringsinnspill kan også sendes via post eller leveres på kommunehuset.

Vinteren er høysesong for boligbranner – test røykvarsleren 1. desember.

I Midt-Hedmark Brann og redningsvesen sine 11 kommuner har det de siste fem årene vært 133 boligbranner. Røykvarsleren redder liv. Test røykvarslerene og bytt batteri ved behov på Røykvarslerdagen 1. desember.

På siden MinEiendom finner du all relevant informasjon knyttet til din eiendom i Alvdal kommune.

I MinEiendom finner du blant annet informasjon om:

  • Kommunale gebyrer
  • Feiing/branntilsyn
  • Renovasjon
  • Kart
  • Tinglyste heftelser
  • Ufakturerte gebyrer

Du finner også en meldingstjeneste om det er noe du ønsker å melde fra om til Alvdal kommune, og du er ikke avhengig av kommunens åpningstider for å finne informasjon knyttet til eiendommen din. MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer.

Hvor finner jeg MinEiendom?

Min eiendom finner du under "Sjølbetjening", øverst på hjemmesida.

Du kan også gå rett til MinEiendom ved å følge denne lenken.

Flere funksjoner for sjølbetjening

Under sjølbetjening finner du også min side som viser deg din korrespondanse med kommunen, fakturainnsyn som viser deg dine fakturaer fra Alvdal kommune, og E-dialog som er en løsning for å sende post elektronisk og sikkert til kommunen.