Aktuelt

Det vil fra 6. mars bli tilbud om testing også i helgene.

Dette er et interkommunalt samarbeid, og testingen vil foregå på Tynset legekontor, Tjønnmosenteret.

Time må bestilles på legevaktsentralen 116117 og testing vil foregå mellom kl 10.00 og -12.00 lørdag 6/3 og hver helg, både lørdag og søndag, en periode fremover,  i samme tidsrom.

Det er viktig at alle som skal testes registrerer seg på helsenorge.no, ettersom testsvar kommer dit etter ett til to døgn. Har du symptomer eller ønsker teste deg pga reising ber vi deg ha så få nærkontakter som mulig til svar på testen er klart. 

En person bosatt i Alvdal fikk påvist Covid - 19 tidligere denne uka.

Alle nærkontakter er testet, og vi har i dag, fredag 26. februar, mottatt prøvesvar.  Alle har testet negativt. 

Det vil rutinemessig bli tatt en ny test av de samme personene tidlig i neste uke. 

En person bosatt i Alvdal er bekreftet smittet i dag 24. februar. Den smittede er i isolasjon. 

Smittesporing og kartlegging av nærkontakter pågår nå, og foreløpig ser det ut til å være en svært oversiktlig situasjon. 

2 nærkontakter er rutinemessig testet og satt i karantene i påvente av prøvesvar. 

Uansett er det nå ekstra viktig å være ekstra nøye med meter´n, huske håndvasken, være obs på symptomer, ha lav terskel for testing, og å ha så få nærkontakter som mulig. 

Det er nå snart et år siden pandemien kom til Norge. Vi har vært igjennom et helt ekstremt år. Etter jul har vi hatt en lang periode nærmest uten smittehendelser i regionen, og nå er vi framme ved vinterferien.

Dette er en velfortjent pust i bakken for alle som har bidratt til at smittetallene fortsatt er lave. Vi må også vise forståelse for at de som bor i områder med større frykt for smitte og strengere smitteverntiltak trenger en pause, de også. 

Alvdal kommune har pr 16.02.21. satt 135 doser koronavaksiner. Vi gjennomfører vaksinasjon av innbyggerne fortløpende med de vaksinene vi får tilsendt. Vaksineringen skjer i en rekkefølge gitt av FHI. 

I forbindelse med Ali Salehis bortgang holdes det en lysmarkering på Steimoegga tirsdag 16. februar klokka 1700.

Arrangementet er et samarbeid mellom Alvdal kommune, Alvdal idrettslag og det afghanske miljøet i regionen.

Alle er hjertelig velkomne. 

Det er ingen nye smittede i Alvdal.

Kommunen kjenner til 12 personer som er i rutinemessig karantene i påvente av prøvesvar.

Alvdal kommune har mottatt den triste meldingen om at Ali Salehi har gått bort. 

Dette er det tredje dødsfallet på relativt kort tid som berører de unge i Alvdal og regionen for øvrig. Alvdal kommune vil legge til rette for at de som ønsker det kan samles, og vil bidra for å støtte de som trenger det. Det vil derfor bli åpen kirke i Alvdal onsdag 10. februar fra klokka 1800. 

I tillegg til presten vil ressurspersoner innen psykisk helse være til stede. 

Det er ingen nye smittede i Alvdal.

Kommunen kjenner til 13 personer som er i karantene i påvente av prøvesvar.