Aktuelt

I uke 36 fikk årsmodellene 2004/2005 tilbud om koronavaksine. Det jobbes nå med planlegging av vaksinasjon av 12-15-åringer. Parallelt med dette er det fortsatt noen som får 1. og 2.dose ukentlig. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok formannskapet i Alvdal, den 09.09.2021 i sak 63/21 å legge Detaljreguleringsplan for Paureng næringsområde, Plan-id 202001 ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å stadfeste dagens situasjon for Paureng næringsområde.

Planområdet er på ca. 194 daa, og ligger langs Rv. 3, ca. 6 km nord for Alvdal sentrum, Steia. 

Høringsdokumentene kan du lese ved å følge denne lenken 

Det blir drop-in vaksinering torsdag 09.09.21 for årskullene 2004 og 2005.

Vaksineringen vil foregå på Aukrustsenteret fra kl 11-14.

Det er viktig at alle som ikke har fylt 16 år, har med seg skriftlig samtykke fra begge foresatte. Samtykkeskjema finner du her. Samtykkeskjema (PDF, 209 kB)

Vi minner om at vi har ekstra åpningstid for forhåndsstemming torsdag 26. august. Forhåndsstemming foregår på kommunehuset og er åpent fram til klokka 18.00 denne dagen. 

Det er også mulig å forhåndsstemme lørdag 4. september mellom klokka 11.00 og 14.00.

Alle andre hverdager kan du stemme mellom klokka 09.00 og 15.00.  

Alvdal kommune driver nå og fremskynder innkalling til dose 2. Vaksineringen foregår ukentlig på onsdager. Det er ikke anledning til å få vaksine på andre dager.

Til studenter: Det er viktig at du gir beskjed dersom du ikke skal benytte den timen du har fått her til dose 2.  Studenter tilbys dose 2 i studiekommune men kan velge om de vil vaksineres der eller i hjemkommunen. Send navn og fødselsdato til tlf. nr: 47452238 ved behov for endring/ avbestilling så tidlig som mulig.

Grunnskolen i Alvdal starter mandag 16.august kl. 0830.

1.trinn møter kl. 0900. 

Velkommen til nytt skoleår!

Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Om en drøy uke starter ungene på skolen igjen og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle, sier Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk Hedmark.

Har du likevel ikke fått innkalling?

Da må du sende SMS til vaksinekoordinator på tlf. 477 91 523. Husk navn og fødselsdato.

Slik det ser ut per nå, vil dose 2 bli fremskyndet og du vil motta en ny innkalling.

Tre dager i august vil det være begrenset kapasitet på legekontoret. 

Dette gjelder tirsdag 3., torsdag 12. og torsdag 26. august. 

Telefonen vil fortsatt være åpen som vanlig. 

For øyeblikkelig hjelp disse dagene: Ring Folldal legekontor på telefon 48 94 88 26

To nærkontakter testet positivt på hurtigtest tirsdag denne uka. Disse er nå bekreftet smittet ved  PCR test. 

Totalt er nå tre personer bekreftet smittet.

Det er ingen indikasjoner på ytterligere smitte i Alvdal.