Aktuelt

Det er funnet døde harer i flere kommuner i Nord-Østerdalen. Bla i Alvdal. Vi ber derfor folk om å ta nødvendige forhåndsregler, for å unngå smitte.

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet 06.06.19  å sende detaljregulering for Alvdal sentrum - Steia vest, Plan-ID 201205-del 3, på høring og offentlig ettersyn.

Følg denne lenken for å lese hele høringen

Detaljregulering for Steimosletta, Plan-Id 201804, legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med detaljreguleringen er å åpne for detaljvarehandel på allerede regulerte arealer.

Følg denne lenken for å lese hele høringen.

Biblioteket har litt andre åpningstider i uke 23 enn ellers. 

Ungdomsgruppe i sang!

Er du mellom 12 og 19 år og har lyst til å synge sammen med andre ungdommer, er dette noe for deg!

Du kan lese mer om bakgrunnen for vedtaket, og se plandokumentene, ved å følge denne lenken

Eiendomsskattelista for Alvdal kommune legges ut til offentlig ettersyn på denne sida og  ved servicetorget i kommunehuset den 1. mars 2019. Listene blir liggende framme til 12. april 2019.

Følg denne lenken for å se listene.