Aktuelt

Interkommunal "Koronatelefon" er stengt i perioden 21. juni til 13. august. Du kan få svar på spørsmål ved å ringe helsedirektoratets nasjonale informasjonstelefon.

Tlf: 815 55 015. Hverdager 08.00-15.30

På grunn av intern opplæring blir sentralbordet i kommunen stengt fram til klokka 10:00 fredag den 18. juni. 

Formannskapet i Alvdal vedtok den 10.06.2021 å legge detaljregulering for Sjulhusvangen hyttegrend ut til høring og offentlig ettersyn.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et høystandard hytteområde med 120 hytter. 
Planområdet ligger 3,5 km fra Steia, på Østkjølen mot Tylldalen. Området er på ca. 900 daa.

Frist for å komme med merknader til planen er 6. august 2021.

Følg denne lenken for å lese hele høringen. 

Vi vaksinerer nå i gruppe 8, alder 55-64 år. Antall vaksiner vi setter hver uke varierer ut ifra antall vaksiner vi får tildelt. Denne uken setter vi rundt 100 vaksiner.

Vi ønsker å komme med en oppfordring til alle dere som allerede har fått koronavaksine: 

Ta kontakt med Alvdal legekontor på telefon 62 48 91 00 om det mangler oppføring.

Fra mandag 7. juni vil Alvdal kommune gå tilbake til å følge nasjonale føringer for tiltak mot korona.

Barnehager og skoler vil fra samme dato være på grønt nivå. 

Jeg vil gjerne takke innbyggerne for å ha tatt dette på alvor. Felles jobbing har gjort at vi har klart å slå ned dette på såpass kort tid. 

Vi hadde heller ikke klart dette hvis ikke kriseledelse og test- og smittesporingsmannskapet vårt hadde stilt opp på den flotte måten de har gjort.

Jeg er også glad for at russen nå kan få til en feiring av 13 års skolegang. Russen har vist seg ansvarsfulle, det skal de ha all honnør for.

Samtidig håper jeg at fortsatt fokus på smittevern vil bidra til at vi går en fin sommer i møte.

Det er ikke registrert noen nye smittede etter 26. mai. Bra jobba! 

Per i dag er det 2 personer i isolasjon, og disse vil være ferdige med sin isolering i morgen, torsdag 3. juni.

Fem personer er i karantene. 

Fredag vil det bli tatt stilling til om noen av tiltakene vi har nå skal forlenges. 

Oppstart av reguleringsplan for Folla, Neslund - Enga er lagt ut til offentlig ettersyn og høring

Endringer i planbestemmelser for Gaiagrenda er kunngjort. 

Begge kunngjøringene kan du lese ved å følge denne lenken. 

Lotteri - og stiftelsestilsynet har to ordninger der frivilligheten kan søke støtte:

  • momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner.
  • tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 

Søknadsfrist er i september.

Les mer om støtteordningene (PDF, 26 kB) her

De er ikke meldt om noen nye smittede i helga. Så det totale antallet er fortsatt 24. 

Fire personer er nå i isolasjon, og 22 i karantene. 

For testing denne uka må du ta kontakt med legekontoret og avtale tid. 

Det blir et eget testopplegg for russen fredag. Dette vil foregå på Tynset. 

Det har ikke kommet noen positive testsvar siste døgn, og totalt antall smittede i Alvdal er fortsatt 24. 

Ni personer er i isolasjon og 20 er i karantene. 

Så lenge det ikke skjer noe uforutsett så vil det ikke bli flere oppdateringer fra oss i helga.