Handlingsveileder NIVÅ 0

Klikk her for å komme direkte til de ulike nivåene:

Nivå 0    Nivå 1     Nivå 2     Nivå 3 

 

Hvordan identifisere barn som gir en bekymring eller undring:

   

Gå gjennom steg for steg i handlingsveilederen:
Husk at all dokumentasjon skal lagres i Sikker Sak.

STEG 1: Undring

Når du har uro for et barn eller ungdom, må du prøve å sette ord på det du kjenner før du tar saken videre.

Dette er ikke alltid like lett, for signalene som har gjort deg bekymret kan være både vage, diffuse og vanskelige å tyde.
Det kan være egen oppmerksomhet, henvendelse fra foresatte eller andre.
 

Med undring menes observasjoner eller hendelser som leder til spørsmål vedrørende barn/unge eller foresattes helse, trivsel eller livssituasjon.

Undring innebærer ingen antakelser eller konklusjon rundt spørsmålene.

DU KAN VÆRE DEN ENE VIKTIGE! 

Hva skal du gjøre: 

  • Del bekymringen din med nærmeste leder, Se steg 2
  • Hvis bekymringen gjelder mistanke om vold eller overgrep mot barn, må leder informeres og barnevernet kontaktes for drøfting.

 

STEG 2: Konkretiser undring

Konkretiser- sett ord på bekymringen.

Diskuter med kollega, nærmeste leder eller enhetsleder ved første anledning. Bruk gjerne Undringsnotat BTI (DOCX, 41 kB)

Deretter gjennomfør en undringssamtale med barnet i en naturlig setting og med en undrende form, bruk skjemaet Undringssamtaler med barn- samtalemal (PDF, 138 kB). Gå gjerne inn på nettsiden snakkemedbarn.no – Øv deg på samtaler med barn og unge på forhånd.  

Opprett kontakt med foresatte for å få en felles forståelse av situasjonen og vurder om det er en reel bekymring. Avklar veien videre sammen. Spør om barnet/familien har hjelp fra andre tjenester. Dette er relevant for å vurdere behovet for videre oppfølging og hvem det kan være aktuelt å samarbeide med. Se her for Tips til gjennomføring av møter (PDF, 105 kB). Husk å skrive Møtereferat mal (DOCX, 32 kB) som arkiveres i Sikker sak. Enhetsleder må opprette mappe på barnet. 

NB!

  • Det er på nivå 0 fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester og konsultasjonsteam. Saken må da drøftes anonymt. Det er mulig å drøfte en bekymring med barnevernstjenesten anonymt. 
  • Hvis det er mistanke om at barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, jmf. Barnehageloven §41, skal enhetsleder varsles. 
  • Hvis det er mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt skolemiljø, jmf. Opplæringsloven kap 9A, skal enhetsleder varsles. 
STEG 3: Grunn til bekymring?

Her tas beslutningen om saken skal avsluttes eller gå videre til nivå 1 evt rett til nivå 2 hvis det er nødvendig å trekke inn en annen tjeneste umiddelbart eller dere trenger en tverrfaglig vurdering. 

Hvis saken avsluttes - benytter du Avslutningsnotat (DOCX, 29 kB) og arkiverer i Sikker sak. (Her må leder opprette en mappe hvis det ikke allerede er gjort). 

Hvis du går videre til Nivå 1 husk og arkiver saken i sikker sak underveis. 

 

 

Nivå 3: Beskriver mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester

Nivå 2: Beskriver enkelt tverrfaglig samarbeid mellom fortrinnsvis to tjenester

Nivå 1: Beskriver innsats innenfor hver enkelt tjeneste

Nivå 0: Avklarer om det er grunn til bekymring. 

 

​ ​​

​​​

 

Tips til faglig støtte
Selv om disse sidene er rettet mot foreldre, er det gode tips for oss ansatte også
Foreldrehverdag.no
Littsint.no
snakkemedbarn.no – Øv deg på samtaler med barn og unge
https://www.jegvet.no/ ​