Kommuneplaner, delplaner og reguleringsplaner

Ulike arealplaner er tilgjengelige i kommunekart. 

Følg denne lenken for å se kartløsningen og veiledning til den. 

 

Kommunedelplaner

Oppvekstplan 2020-2024
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset

26.oktober 2017 vedtok Kommunestyret i Alvdal, saksnr 69/17, Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i  Alvdal og Tynset.

Formålet med planen er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner, og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminnene.