Gjeldende planer

På denne siden vi du finne relevant planverk, ordnet etter tema.

Du kan også finne planer i kart ved å følge denne lenken til planinnsyn

 

Kommunedelplaner

Oppvekstplan 2020-2024
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset

26.oktober 2017 vedtok Kommunestyret i Alvdal, saksnr 69/17, Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i  Alvdal og Tynset.

Formålet med planen er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner, og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminnene.

 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Plan for idrett og fysisk aktivitet