Gjeldende planer

På denne siden vi du finne relevant planverk, ordnet etter tema.

Du kan også finne planer i kart ved å følge denne lenken til planinnsyn

 

Kommunedelplaner

Oppvekstplan 2020-2024
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset

26.oktober 2017 vedtok Kommunestyret i Alvdal, saksnr 69/17, Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i  Alvdal og Tynset.

Formålet med planen er å styrke kommunens kunnskapsgrunnlag om kulturminner, og sikre en effektiv, langsiktig og forutsigbar forvaltning av kulturminnene.

 

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Veteranplan

Kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Folldal og Alvdal har samarbeidet om en veteranplan. Målet med planen er at kommunene på en bedre måte skal anerkjenne, ivareta og følge opp våre veteraner.